Endodontie

Een tand bestaat uit een wortel in het bot en een kroon door het tandvlees. In het midden van de tand bevindt zich een kanaal waar een bloedvaatje en zenuw in loopt. Omwille van cariës (rot worden van een tand), slijtage, trauma,… kan de zenuw geïrriteerd geraken en moet deze tand ontzenuwd worden. Naargelang het type tand, is er niet 1 maar soms meerdere zenuwen aanwezig in dezelfde tand. Het is essentieel dat de zenuw nauwkeurig verwijderd wordt. Het kanaal wordt dan verder gedesinfecteerd en gevuld tot de wortelpunt, zodat verder ontsteking en abcesvorming voorkomen wordt. Hiervoor worden de modernste technieken aangewend en wordt dit steeds onder de microscoop uitgevoerd.


Maak een afspraak
Klinische toepassing

Fronttand

image
image

De patiënt heeft pijn aan zijn fronttand 11, vooral wanneer hij toebijt. De zenuw in de tand is afgestorven en de tand moet een wortelkanaalbehandeling krijgen. Dit gebeurt zorgvuldig onder microscoop.

image
image
image

Onder rubberdam wordt het wortelkanaal met fijne vijltjes verbreed. Er wordt meermaals gespoeld om te ontsmetten. Tot slot wordt het kanaal hermetisch opgevuld en wordt de tand terug afgesloten.

image
image
image

De patiënt komt verder op controle om de genezing te op te volgen.

Klinische toepassing

Molaar / kies

image
image

Tand 36 heeft een grote cariës waardoor de zenuw ontstoken en vervolgens afgestorven is. De tand zal een wortelkanaalbehandeling krijgen. Dit gebeurt zorgvuldig onder microscoop.

image
image

Onder goede isolatie (rubberdam) worden de kanaaltjes met fijne vijltjes verbreed. Er wordt meermaals gespoeld om te ontsmetten. Tot slot worden de wortels hermetisch opgevuld tot aan de wortelpunt en wordt de tand terug afgesloten.

image
image

De patiënt komt verder op controle om de genezing op te volgen. Indien nodig wordt de tand verstevigd met een glasvezelstift. Eventueel moet de tand ingepakt worden met een kroon.

divider

Andere behandelingen

divider